Preduzeće
MILAGRO d.o.o.
osnovano je u februaru 2001. god. na čijem je čelu direktor
Lela Lolić, sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj delatnosti.
Osnovna delatnost firme MILAGRO je uvoz komponenata za stočnu hranu: riblje brašno, sojina sačma, žitarice, stočni kvasac, monokalcijum fosfat, mlečne zamenice, amino kiseline (metionin, triptofan, treonin,lizin),
surutka u prahu, arome za stočnu hranu…
Izvozni artikli su nam: Smrznuto voće i povrće, suncokretova sačma, repin rezanac…