Preduzeće MILAGRO
osnovano je u februaru 2001. god. na čijem je čelu direktor Lela Lolić,
sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj delatnosti.
Osnovna delatnost
uvoz komponenata za stočnu hranu: riblje brašno, sojina sačma, žitarice, stočni kvasac,
monokalcijum fosfat, mlečne zamenice, amino kiseline (metionin, triptofan, treonin,lizin),
surutka u prahu, arome za stočnu hranu…
Uzvozni artikli:
smrznuto voće i povrće, suncokretova sačma, repin rezanac…